Quỹ Hệ sinh thái RSK là một quỹ định hướng theo đề tài nhìn thấy tiềm năng xây dựng các lớp dịch vụ hoàn toàn mới trên mạng lưới Bitcoin được bảo mật.

Nộp đơn ngay

Khung đầu tư hiện tại gồm hai đối tượng:

Các công ty khởi nghiệp tạo ra trải nghiệm liền mạch cho các nhà phát triển, chẳng hạn như các công cụ và phân tích dành cho nhà phát triển, có thể là các mở rộng có giá trị của cơ sở hạ tầng RSK (các hợp đồng thông minh trên Bitcoin); và các dịch vụ hoặc sản phẩm được xây dựng trên thị trường RIF.

Quỹ chủ yếu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn hạt giống, tăng tốc nhanh chóng, đang cần nguồn vốn để khởi động ý tưởng của họ.

Hầu hết các khoản đầu tư sẽ từ $ 50K- $ 200K

Cách thức nộp đơn

Những nhà sáng lập xây dựng một mô hình kinh doanh sáng tạo, thị trường hoặc ứng dụng trên blockchain nên điền vào biểu mẫu này tầm nhìn và trọng tâm của công ty, miêu tả về nhóm (bao gồm kết nối đến hồ sơ LinkedIn và/hoặc kho lưu trữ GitHub), và liên kết đến ứng dụng hoặc URL sản phẩm.

Quỹ có khả năng tiếp cận toàn cầu với nhiều nguồn lực và sẽ chấp nhận các đơn đăng ký trên toàn thế giới.

Quá trình quyết định đầu tư của chúng tôi mất khoảng 2 tuần và bao gồm một cuộc gặp trực tiếp với nhóm sáng lập.

Nộp đơn ngay Tìm hiểu thêm

Vòng đầu tiên
của các công ty được tài trợ của chúng tôi

Theo dõi bản tin của chúng tôi